Med en kombination av bland annat kiropraktiska manipulationstekniker (HVLA), "dry needling", diverse mjukdelstekniker och tränings-/ rehabmetoden Spiral stabilisering, kan jag behandla mängder av olika kroniska-/ akuta funktionsstörningar och smärttillstånd för olika kategorier kunder. I över 20 år har jag gradvis utvecklat ett unikt arbetssätt genom mina kompetenser. Som kund kanske du har ett manifest problem (diagnos) du vill ha hjälp med, önskar prestera bättre i din idrott eller konsultera mig för att du vill förebygga. Här kan du ta del av mina övergripande strategier för några utvalda diagnoser, prestationsidrottaren och förebyggande friskvård.

Diagnosexempel

Diagnosexempel

Exempel på diagnoser som jag behandlar/ rehabiliterar.
Prestationsidrott

Prestationsidrott

Här finns information kring mina strategier för prestationsidrottare
Friskvård

Friskvård

Friskvårdande behandling och träning som främjar naturlig funktion