Många idrottare pressar sina kroppar till det yttersta. Vissa har diverse obalanser i kroppen redan innan idrottskärriären som begränsar möjligheterna till prestationsmässig utveckling. Andra stöter på överbelastningsskador under karriärens gång, vilket bromsar upp utvecklingen och i värsta fall tvingar utövaren att sluta. Att hårdbelasta kroppen och ibland ensidigt skapar som regel stora obalanser i kroppens rörelsesystem. De flesta idrotter har en övervägande dosering av vertikal muskelbelastning vilket skapar stelheter, koordinationsnedsättningar och ineffektiva muskler. Det unika med SPS är att oavsett idrott används metoden för att hjälpa utövaren att lära sig avlasta kroppen i tillräkligt hög dos, för att maximal anpassning av HELA kroppen kan äga rum under karriären. Det ger goda marginaler till onödiga skador och möjliggör större underkastelse av träningsdos. Jag utformar relevanta övningsprogram på individ- och gruppbasis för att förebygga obalanser. Om skadan redan ägt rum, appliceras SPS för att, tillsammans med annan behandling, optimera läkningsförutsättningarna.