Spiral stabilisering (SPS) är en metod som används på människan för att återställa diverse obalanser i kroppen (diagnoser), förbättra prestationsförmågan och kanske viktigast av allt, bidra till ett friskt och funktionellt liv.

Metoden SPS beskriver bland annat..

  • ⇒ hur kroppens rörelsesystem är uppbyggt och fungerar när den används för det den är ämnat för på ett optimalt sätt.
  • ⇒ vad som inträffar när kroppen inte används på ett artspecifikt naturligt sätt.
  • ⇒ hur kroppen adapterar till för mycket eller för lite av viss belastning.
  • ⇒ hur individanpassad mjukdelsbehandling och tillhörande rörelsebelastning (träning) med bl.a gummiexpanders, kan hjälpa de allra flesta människor, oavsett utgångspunkt.

Det världsunika med metoden är den uppåtgående kraften (se videoexempel här på sidan), som kan genereras i kroppen med hjälp av specifik muskelaktivering. Alla människor har nytta av att regelbundet belasta (träna) kroppens kapacitet till spiral stabilisering. I stort sett alla mina kunder/ patienter, oavsett sökorsak, har olika grader av funktionsnedsättningar i sin förmåga till spiral stabilisering, vilket också ofta visar sig vara själva huvudorsaken till problemen. Idag är metoden mest känd för behandling av idiopatisk skolios och diskbråck, men potentialen är mycket större än så då metoden är applicerbar på de flesta diagnoser kopplade till kroppens rörelsesystem. Den inbegriper även ett intressant perspektiv på hur alla kroppsdelar tillsammans engageras på ett optimalt sätt för gång och löpning.

Kortfattad historik om metoden och dess grundare Dr. Richard Smisek
Metodens väg till Sverige
Fördjupad information om SPS