Certifiering:

Efter genomgången utbildning upp till grundnivå (kurs 5) finns möjlighet att certifiera sig till "Instruktör i Spiral Stabilisering", vilket innebär att man får lära ut konceptets innehåll till och med kurs 2 i friskvårdande syfte.

Efter genomgången utbildning inkluderande avancerad nivå (kurs 10) finns möjlighet att certifiera sig till "Terapeut i Spiral Stabilisering". Som terapeut får du lära ut konceptets innehåll till och med kurs 5, behandla/ rehabilitera olika typer av diagnoser eller smärttillstånd i rörelsesystemet vad gäller undersökningsmetodik, behandlingsgrepp, anpassade övningar och rehabiliteringsstrategi.

Processen:

Efter varje genomgången kurs under utbildningen erhåller du ett kursbevis. Efter steg 5 har du genomgått grundnivån och erhåller ett utbildningsbevis samt ges möjlighet att certifiera dig till Instruktör i SPS. Certifikatet berättigar dig till att i friskvårdande syfte jobba med kompetensen med enskilda individer eller mindre grupper. Certifikatet är daterat och har en giltighetstid på 24 månader. Därefter behöver ceritfikatets giltighet förlängas. För att göra detta kan du gå vidare inom utbildningsstegen. Om du t.ex. går kurs 7 så berättigare det dig till ytterligare 24 månaders giltighetstd. Alternativt kan du delta i någon av kurserna 1-5 som finns i vårt utbildningsprogram där vi gör en ny kompetensbedömning. Önska du inte förnya ditt certifikat återkallas certifikatet efter giltighetstiden gått ut. Samtidigt upphör rätten att lära ut spiral stabilisering i kursformat samt rättigheten att marknadsföra sig med att erbjuda friskvårdande tjänster med metoden spiral stabilisering. Återcertifiering kan sedan göras inom 24 månader från utgångsdatum enligt ovanstående principer. Återcertifiering efter 24 månader kan endast ske genom att gå om utbildningen i sin helhet. 

Du som önskar utbilda dig vidare till Certifierad Terapeut i SPS förblir Instruktör tills examinationen till Terapeut är sluförd. 

Detta certifikat har också en giltighetstid på 24 månader från utfärdande och du behöver för att förlänga din certifiering delta i någon av kurs 7-10 som finns i vårt utbildningsprogram för ny kompetensbedömning. Önska du inte förnya ditt certifikat återkallas certifikatet efter giltighetstiden gått ut. Samtidigt upphör rätten att lära ut spiral stabilisering i kursformat samt rättigheten att marknadsföra sig med att erbjuda friskvårdande samt terapeutiska tjänster med metoden spiral stabilisering. Återcertifiering kan sedan göras inom 24 månader från utgångsdatum enligt ovanstående principer. Återcertifiering efter 24 månader kan endast ske genom att gå om utbildningen i sin helhet. 

Certifiering till Instruktör och Terapeut görs genom en praktisk bedömning samt teoretiska skrivningar.

Med ett giltigt certifikat ges du möjligheten till:

  • ⇒ Kompetenshöjande kurser
  • ⇒ Support rörande SPS-arbetet med dina kunder
  • ⇒ Marknadsföring via www.spiralstabilisering.se och www.spiralstabilization.com
  • ⇒ Medlemskap i vår slutna Facebookgrupp Spiral Stabilisering
  • ⇒ Tillgång till Natural Ways och Richard Smišeks upphovsrättsskyddade material