Certifiering och rättigheter:

Efter genomgången utbildning upp till grundnivå (kurs 5) finns möjlighet att certifiera sig till "Instruktör i Spiral Stabilisering". Med ett giltigt certifikat ges rätten att lära ut spiral stabilisering utifrån Natural ways (f.d. VikingREHAB) ramsättning för innehållet i kurs 1 och 2 och tillhörande marknadsföring i kommersiellt syfte samt tillgång till upphovsrättsskyddande material. Instruktörsutbildad med giltigt certifikat får applicera spiral stabilisering i friskvårdande syfte.

Efter genomgången utbildning inkluderande avancerad nivå (kurs 10) finns möjlighet att certifiera sig till "Terapeut i Spiral Stabilisering". Med ett giltigt certifikat som terapeut ges rätten att lära ut spiral stabilisering utifrån Natural ways (f.d. VikingREHAB) ramsättning för innehållet till och med kurs 5 och tillhörande marknadsföring i kommersiellt syfte samt tillgång till upphovsrättsskyddande material. Terapeututbildad med giltigt certifikat får behandla/ rehabilitera olika typer av diagnoser eller smärttillstånd i rörelsesystemet vad gäller undersökningsmetodik, behandlingsgrepp, anpassade övningar och rehabiliteringsstrategi inom ramen för Natural ways (f.d. VikingREHAB) utbildningsprogram i spiral stabilisering och tillhörande fördjupningskurser.

 

Med ett giltigt certifikat ges du möjligheten till:

  • ⇒ Kompetenshöjande kurser
  • ⇒ Support rörande SPS-arbetet med dina kunder
  • ⇒ Marknadsföring via www.spiralstabilisering.se och www.spiralstabilization.com
  • ⇒ Medlemskap i vår slutna Facebookgrupp Spiral Stabilisering
  • ⇒ Tillgång till Natural Ways och Richard Smišeks upphovsrättsskyddade material

 

Processen för instruktör:

Efter varje genomgången kurs under utbildningen erhålls ett kursbevis. Efter steg 5 är grundnivå uppnådd och ett utbildningsbevis erhålls. Under kurs 6 ges möjlighet för certifiering till Instruktör i spiral stabilisering. Certifikatet är daterat och har en giltighetstid på 24 månader från utfärdandets datum. Därefter behöver certifikatets giltighet förlängas för att behålla ovanstående rättigheter ägandet av ett "giltigt certifikat" medför. För att göra detta kan du:

1. Deltaga i någon av kurserna 1-5 som finns i utbildningsprogrammet där en personlig kompetensbedömning görs.

2. Gå vidare inom utbildningsstegen. Om du t.ex. går kurs 7 så berättigar det dig till ytterligare 24 månaders giltighetstid.

3. Bokar 2 timmar individuell konsultationstjänst hos Natural way.

Önskar du inte förnya ditt certifikat återkallas certifikatet efter giltighetstiden gått ut. Samtidigt med detta upphör de ovanstående rättigheterna enligt avsnittet "certifiering och rättigheter" här ovan. Återcertifiering kan sedan göras inom 24 månader från utgångsdatum enligt ovanstående principer. Återcertifiering efter 24 månader kan endast ske genom att gå om utbildningen i sin helhet. 

Processen för terapeut:

Efter genomgången kurs 10 erhålls ett utbildningsbevis för avancerad nivå i spiral stabilisering. Härefter finns möjligheter för certifiering till Terapeut i spiral stabilisering. Förutom ett godkänt skriftligt prov behövs den praktiska färdigheten godkännas, vilket anpassas efter varje individs behov tills tillfredsställande praktisk färdighet bedöms uppnåtts. Dessutom ställs ett minikrav på en godkänd basmedicinsk utbildning samt en patientskadeförsäkring innan certifikat kan erhållas.

Detta certifikat har också en giltighetstid på 24 månader från utfärdande och du behöver för att förlänga din certifiering delta i någon av kurs 7-10 som finns i vårt utbildningsprogram för ny kompetensbedömning. Önska du inte förnya ditt certifikat återkallas certifikatet efter giltighetstiden gått ut. Samtidigt upphör rättigheterna enligt avsnittet "certifiering och rättigheter" här ovan. Återcertifiering efter 24 månader kan endast ske genom att gå om utbildningen i sin helhet.