Utbildningen riktar sig till dig som:

Jobbar som terapeut inom frisk- eller sjukvård, är idrottsledare, personlig tränare, aktiv elitidrottare eller har ett allmänintresse av människokroppens funktion. Den passar även dig som själv har problem och vill fördjupa dig i din egen rehabilitering eller brinner för att hjälpa andra människor. 

Förkunskapskrav:

Inga krav på förkunskaper på utbildningens grundnivå eller att certifiera sig till instruktör. På avancerad nivå är det en fördel med bakomliggande anatomiska/ fysiologiska kunskaper för att kunna tillgodogöra sig innehållet, men inget krav för att deltaga. Om avsikten är att certifiera sig till terapeut i SPS och behandla människor, är minimikravet att man innehar en godkänd basmedicinsk utbildning samt en patientskadeförsäkring innan certifikat kan erhållas.