Hela utbildningsprogrammet består av totalt 10 delkurser, innehållande totalt 76 föreläsarledda timmar. Den är fördelat över totalt 11 dagar. 3 av kursstegen föregås av webinarier och hemstudier. Delkurserna och webinarierna utföres i kronologisk ordning. Kurs 1-6 utgör grundnivå och 7-10 avancerad nivå. Här nedan kan du ta del av översiktlig beskrivning om varje delkurs på grund- respektive avancerad nivå.

Anmälan kan göras via denna sida.

Grundnivå

Förkunskapskrav: Inga krav på förkunskaper på utbildningens grundnivå eller att certifiera sig till instruktör.

Övrig info: Kursdeltagarbevis delas ut efter varje genomgången kurs. Efter kurs 5 erhålls ett utbildningsbevis för grundnivå. Under kurs 6 ges möjlighet att certifiera sig till "Instruktör i Spiral Stabilisering". Att inneha ett giltigt certifikat är en kvalitetsstämpel att deltagaren "äger" kompetensen och ges rätten att lära ut spiral stabilisering inom ramen för innehållet i kurs 1 och 2, i friskvårdande syfte. Mer information om certifikat/ certifiering finner du via denna länk. Certifiering är dock inget krav för att utbilda sig vidare på avancerad nivå. Kurslitteratur ingår.

Kurs 1 (grundkurs)

Kurs 1 (grundkurs)

På den här kursen har du uppmärksamhet på dig själv och ditt eget utövande av SPS. Praktiskt övande utifrån din fysiska förmåga blandas med teoretisk genomgång av anatomi, fysiologi och olika medicinska begrepp, som underlättar förståelsen av människans funktion m.m. Oömma kläder som du rör dig ledigt i är att föredra.
Kurs 2

Kurs 2

På den här kursen har du uppmärksamhet på dig själv och ditt eget utövande av SPS. Repetition från kurs 1 samt fördjupad anatomi och fysiologi. Inlärning av mer avancerade övningar. Mentala aspekter och dess medvetna/ omedvetna inverkan på människans beteendemönster och rörelsesystem.
Kurs 3

Kurs 3

Uppmärksamhet på utlärning till andra. Genomgång av viktiga parametrar för in- och utlärning av metoden. Övning att instruera samt korrigera övningar.
Kurs 4

Kurs 4

Uppmärksamhet på utlärning till andra. Repetition från kurs 3 samt fördjupad användande av parametrar för optimal effekt av övningarna. Skapa övningsstrategier för specifika åkommor.
Kurs 5

Kurs 5

Uppmärksamhet på utlärning till andra. Repetition från kurs 4. Öva på att skapa-/ leda gruppass. Översiktlig fysiologi om gång och löpning m.m.
Kurs 6

Kurs 6

Repetition från kurs 1-5 och praktisk examinering m.m.

Avancerad nivå

Förkunskapskrav:  På avancerad nivå är det en fördel med bakomliggande anatomiska/ fysiologiska kunskaper för att kunna tillgodogöra sig innehållet, men inget krav för att deltaga. 

Övrig info:  Kursdeltagarbevis delas ut efter varje genomgången kurs. Efter kurs 10 erhålls ett utbildningsbevis för avancerad nivå. Efter kurs 10 ges också möjlighet att certifiera sig till "Terapeut i Spiral Stabilisering". Med ett giltigt certifikat som terapeut ges rätten att lära ut spiral stabilisering inom ramen för innehållet till och med kurs 5, behandla/ rehabilitera olika typer av diagnoser eller smärttillstånd i rörelsesystemet vad gäller undersökningsmetodik, behandlingsgrepp, anpassade övningar och rehabiliteringsstrategi. Mer information om certifikat/ certifiering finner du via denna länk. Minimikravet är att man innehar en godkänd basmedicinsk utbildning samt en patientskadeförsäkring innan certifikat kan erhållas. Kurslitteratur ingår.

Kurs 7 (avancerad)

Kurs 7 (avancerad)

Fördjupningsdag där fokus ligger på klinisk integrering av konceptet mot olika diagnoser inom rörelsesystemet samt skapande av strategier för att lösa orsakerna bakom dessa diagnoser. Fokus på halsrygg/ skuldror/ arm/ övre bröstrygg.
Kurs 8 (avancerad)

Kurs 8 (avancerad)

Fördjupningsdag där fokus ligger på klinisk integrering av konceptet mot olika diagnoser inom rörelsesystemet samt skapande av strategier för att lösa orsakerna bakom dessa diagnoser. Fokus på nedre bröstrygg/ ländrygg/ höfter.
Kurs 9 (avancerad)

Kurs 9 (avancerad)

Fördjupningsdag där fokus ligger på klinisk integrering av konceptet mot olika diagnoser inom rörelsesystemet samt skapande av strategier för att lösa orsakerna bakom dessa diagnoser. Fokus på höft/ knä/ fot.
Kurs 10 (avancerad)

Kurs 10 (avancerad)

Utbildningsresa till Prag där konceptets grundare lär ut tillhörande mjukdelsbehandlingar samt applicerande av behandlingsstrategier.