Tidsbokning Uppsala, Vikingagatan 32

Här finns mina tjänster som går att boka online. Klicka på önskad tjänst och följ instruktionerna.

Besök  (500 kr)

Besök (500 kr)

Vid akut hjälp och när du endast önskar behandling och enklare rådgivning. Behandlingen kan bestå av kiropraktiska justeringar, div mjukdelstekniker och "dry needling". Tidsåtgång 30 min.
Besök  (850 kr)

Besök (850 kr)

När du vill ta ett helhetsgrepp kring din problematik. Här kombineras behandling med diskussion kring bakomliggande faktorer och du får "verktygen" för att åtgärda obalanserna. Tidsåtgång 60 min.
Löpanalys  (1495 kr)

Löpanalys (1495 kr)

Passar både elitlöpare och nybörjare. Jag analyserar din aktuella rörelseförmåga och koordination utifrån perspektivet "löpning med optimal spiral stabilisering". Skapar en strategi för att du ska kunna nå dina mål med löpningen. Tidsåtgång 60 min.
Löpanalys EMG (2295 kr)

Löpanalys EMG (2295 kr)

Passar både elitlöpare och nybörjare. Jag analyserar din aktuella rörelseförmåga och koordination utifrån perspektivet "löpning med optimal spiral stabilisering". Använder trådlös elektromyografiska sensorer för att analysera din muskelaktivitet. Skapar en strategi med övningar och löptekniska tips för att du ska kunna nå dina mål med löpningen. Tidsåtgång 90 min.