fbpx

När det kommer till vandring och löpning så finns en nedärvd "programvara" hjärnan använder sig av för att du ska kunna förflytta dig på ett artspecifikt sätt. De allra flesta av dina kroppsdelar innehar massor av "sensorer" som skickar nödvändig information (proprioception) till hjärnan. Informationen använder hjärnan i sin planering/ styrning av dina gång- och löprörelser.

För att optimal styrning av dina gång- och löprörelser ska kunna ske är det helt avgörande att alla dina kroppsdelar, i förhållande till varandra, kan positioneras och röra sig tillräckligt väl. Det finns två absoluta nyckelområden i kroppen som behöver fungera. I den här filmen får du lära dig hur du stämmer av- och förbättrar din förmåga.