fbpx

Vad är spiral stabilisering?

Spiral stabilisering (SPS) är en tränings-/ behandlingsmetod som används på människan främst för att återställa en obalans som finns i kroppen t ex en diagnos av något slag. Metoden används även för att förbättra prestationsförmågan, men kanske viktigaste anledningen till att använda spiral stabilisering som metod är att bidra till ett friskare och mer funktionellt liv.

Metoden Spiral stabilisering beskriver bl.a.:

  • ⇒ hur kroppens rörelsesystem är uppbyggt och hur kroppen fungerar när den används optimalt.
  • ⇒ vad som inträffar när kroppen inte används på ett artspecifikt naturligt sätt.
  • ⇒ hur kroppen adapterar till för mycket eller för lite av viss belastning.
  • ⇒ hur individanpassad mjukdelsbehandling och träning med bl.a gummiexpanders, kan hjälpa de flesta, oavsett deras utgångspunkt.

Vad är så unikt med spiral stabilisering?

Det världsunika med spiral stabilisering är den uppåtgående kraften (se videoexempel här på sidan), som kan genereras i kroppen med hjälp av specifik muskelaktivering. Alla människor har nytta av att regelbundet belasta, i form av att träna, kroppens kapacitet till spiral stabilisering. I stort sett alla mina patienter, oavsett sökorsak, har olika grader av funktionsnedsättningar i sin förmåga till spiral stabilisering. Detta visar sig ofta också vara själva huvudorsaken till problemen.

Idag är metoden mest känd för behandling av idiopatisk skolios och diskbråck, men potentialen är mycket större än så då metoden är applicerbar på de flesta diagnoser kopplade till kroppens rörelsesystem. Den inbegriper även ett intressant perspektiv på hur alla kroppsdelar tillsammans engageras på ett optimalt sätt när man rör sig genom exempelvis gång, eller genom löpträning.

 

Spiral stabilisering för framtiden

Att informera och upplysa människor och sedan applicera metoden spiral stabilisering och hela dess innebörd, har hittills förändrat många människors liv till det bättre. Blickar vi framåt så kommer det att hjälpa många människor som idag lider av smärta, värk och att inte kunna röra sig obehindrat. Spiral stabilisering kommer att ändra på människors belastningsmönster så att de rör sig i riktning mot en mer naturligt fungerande kropp. Det innebär långsiktigt att människor på egen hand kan hålla sig mer friska och må bättre. För många innebär spiral stabilisering även en väg tillbaka till idrottskarriären eller yrkeslivet.

 

Människoarten homo sapiens

Homo sapiens anses ha funnits under 300 000 år. Via utgrävningar och fynd kan man konstatera att människoartens konstruktion i stort sett likadan ut sedan första fynden. Man föds, lär sig gå genom en gradvis reflexmässig utveckling. Syftet med utvecklingen är i huvudsak att bli tvåbent och kunna förflytta sig genom att gå och löpa. Kroppens konstruktion låter oss också lära oss simma, klättra, krypa och en mängd andra saker. Dr Richard Smisek, spiral stabiliserings grundare, förklarar människokroppens konstruktion utifrån gång och löpning som de viktigaste egenskaperna när det gäller rörelse. Han förklarar dessa rörelseegenskaper och hur de samspelar med övriga system och funktioner i människokroppen.

 

Kroppens 2 olika muskelsystem

Man kan på ett förenklat sätt dela in kroppens muskler i två olika system; vertikala och spirala muskelsystem. 
När man förflyttar kroppen i form av gång, görs det med fördel, huvudsakligen med aktivering av de spirala muskelkedjorna. De krafter som genereras i spirala muskelsystemet är en motkraft till gravitationen samtidigt som musklerna för kroppen framåt dynamiskt stabilt. Detta skapar optimala biologiska förutsättningar för kroppens vävnader att fungera samt regenerera, samtidigt som det är energisnålt. Om man istället aktiverar stor andel av det vertikala muskelsystemet hämmas aktiveringen av spiral aktivitet, vilket missgynnar förflyttningseffektiviteten och kan ge upphov tillöverbelastning som naturlig följd.

De vertikala musklerna används framför allt i statiska positioner när man ska hålla kroppen stabil. Beroende på position och aktivitet så kommer de två olika muskelsystemen att aktiveras olika mycket. Något som är viktigt för människans funktion är att de två olika muskelsystemen, vertikalt och spiralt, aktiveras i förhållande till varandra som systemen på ett naturligt sett är skapta för att göra. Detta betyder att kroppen behöver stimuleras regelbundet till aktiviteter som den är skapad för och som alltså aktiverar både de vertikala och spirala muskelsystemen.

 

Spiral stabilisering i dagens samhälle

Idag lever människor generellt med en alldeles för hög aktivering av det vertikala muskelsystemet. Det betyder att det naturligt leder till för korta och stela vertikala muskler, detta leder i sin tur till att kroppens naturliga förflyttningsförmåga hämmas. Genom detta mönster omprogrammerar hjärnan att styra kroppen på ett onaturligt sätt vilket kan bidra till skador, slitage och överbelastning. 

Läs mer om vilka diagnoser som spiral stabilisering kan appliceras på.

Kortfattad historik om metoden och dess grundare Dr. Richard Smisek
Metodens väg till Sverige