fbpx

Här följer några exempel på övningar i Spiral stabilisering. Alla övningar har ett ID-namn. Vissa övningar har även ett eller fler "+" som tillägg, vilket innebär att ju fler "+" övningen har desto mer rörelse-/koordinationsförmåga krävs för att få maximal önskad effekt av övningen.

Alla övningar syftar till att stimulera och träna in korrekta stereotypa rörelseuttag. Antingen i specifika kroppsdelar och/eller hela kroppen.

Övningarna skapar bättre rörlighet och koordination vilket lägger grunden för effektivare kraftuttag. Beroende på vilka obalanser du har i din kropp är vissa övningar mer effektiva än andra. Jag har samlat ett axplock av övningar för respektive kroppsområde samt ett helt träningsprogram du kan använda dig av för att träna genom hela kroppen.

Skuldra - axel - nacke

3 olika övningar som kan göras både sittande och stående. De sittande är att föredra om du är nybörjare då de underlättar för koordinationen.

Rygg

3 olika övningar som kan göras både sittande och stående. De sittande är att föredra om du är nybörjare då de underlättar för koordinationen. Fokusera på det tekniska utförandet och kom ihåg att det inte ska göra ont att göra övningarna. Träningsvärk är dock vanligt.

Höfter - Bäcken

3 olika övningar som syftar till att träna upp rörelsesamspelet mellan höftleder/ bäcken UTAN att ta ut rörelsen i ryggen. Var observant på instruktionerna.

Fot - knä

Kroppens nedre delar såsom fot och knä är funktionellt beroende av hur resten av rörelseapparaten fungerar. Här är 6 övningar som "lär" hjärnan att belasta fot och knä på ett optimalt sätt.

Träningspass spiral stabilisering

Prova gärna dessa 2 träningspass i spiral stabilisering. Det sittande träningspasset (12 min) passar dig som vill fokusera på skuldra, axel/ arm, nacke och rygg eller är rörelsebegränsad av olika anledningar. Det stående passet (24 min) engagerar hela kroppens och alla spirala muskelkedjor.