fbpx

Här följer några exempel på övningar i Spiral stabilisering. Alla övningar har ett ID-namn. Vissa övningar har även ett eller fler "+" som tillägg, vilket innebär att ju fler "+" övningen har desto mer rörelse-/koordinationsförmåga krävs för att få maximal önskad effekt av övningen.