fbpx

Här följer några exempel på övningar i Spiral stabilisering. Alla övningar har ett ID-namn. Vissa övningar har även ett eller fler "+" som tillägg, vilket innebär att ju fler "+" övningen har desto mer rörelse-/koordinationsförmåga krävs för att få maximal önskad effekt av övningen.

Basövning med fokus på koordinering av kroppsdelarna in i "centrerad" stående position med växelvis utsträckning av vertikala muskler.
Basövning med fokus på att lära sig koordinera kroppsdelarna in i "centrerad" position främst via ena skuldran till viktbärande ben.
Basövning med fokus på koordinering av kroppsdelarna in i "centrerad" samt växelvis aktiv utsträckning av vertikala ryggmuskler/ framsi…
Basövning med fokus på att utifrån "centrerad" position sträcka ut framsida lår/ höft/ motsatt skuldra, och växelvis vertikala ryggmusk…
Basövning med fokus på att utifrån "centrerad" position sträcka ut framsida lår/ höft/ skuldror, och växelvis vertikala ryggmuskler.
Basövning sittande med fokus på att koordinera kroppsdelarna in i "centrerad" position, via aktivering av spirala muskelkedjor, aktivt …
Basövning sittande med fokus på att koordinera kroppsdelarna in i "centrerad" position främst via ena skuldran samt aktiv utsträckning …
Basövning sittande med fokus på koordinering av kroppsdelarna in i "centrerad" position samt aktiv utsträckning av vertikala ryggmuskle…
Basövning sittande med fokus på att centrera kroppen via aktivering av spirala muskelkedjor utgående framförallt från ena skuldran och …
Aktivering av kroppens hela spirala muskelsystem och trigger av gång-/ löpreflexer.                                                    …
Avancerad övning sittande med fokus på att centrera kroppen via aktivering av spirala muskelkedjor utgående framförallt från ena skuldr…
Avancerad övning, sittande, med fokus på "centrerad" position samt aktivt sträcka ut vertikala ryggmuskler samt framsida skuldror.
Avancerad övning med fokus på att utifrån "centrerad" position sträcka ut framsida lår/ höft/ motsatt skuldra, och växelvis vertikala r…
Avancerad övning med fokus på koordinering in i "centrerad" position utifrån viktbärande ben, samt aktiv utsträckning av framsida skuld…
Avancerad övning med fokus på "centrerad" position utifrån viktbärande ben, samt aktiv utsträckning av vertikala ryggmuskler samt frams…
Avancerad övning med fokus på koordinering av kroppsdelarna in i "centrerad" position utifrån viktbärande ben, samt aktiv utsträckning …