fbpx

Certifiering och rättigheter

När du avklarat utbildningen på grundnivå , dvs kurs 1-5, finns det en möjlighet att certifiera sig till "Instruktör i Spiral Stabilisering". När du erhållit ett giltigt certifikat ges rätten att lära ut spiral stabilisering. Certifikatet ger dig rätten att utifrån Natural ways (f.d. VikingREHAB) ramsättning för innehållet i kurs 1 och 2 och tillhörande marknadsföring i kommersiellt syfte samt tillgång till upphovsrättsskyddande material, lära ut metoden. Om du är instruktörsutbildad med ett giltigt certifikat får du applicera spiral stabilisering i friskvårdande syfte.

Efter avklarad utbildning inkluderande avancerad nivå (kurs 10) finns möjlighet att certifiera sig till "Terapeut i Spiral Stabilisering". Med ett giltigt certifikat som terapeut får du behandla och rehabilitera olika typer av diagnoser eller smärttillstånd i rörelsesystemet vad gäller undersökningsmetodik, behandlingsgrepp, anpassade övningar och rehabiliteringsstrategi, inom ramen för Natural ways (f.d. VikingREHAB) utbildningsprogram i spiral stabilisering och tillhörande fördjupningskurser. Jobbar du aktivt som terapeut i SPS med giltigt certifikat, ska du kunna ta emot refererade kunder/ patienter och erbjuda rehabilitering inom ramen, satt av Natural way, för terapi med hjälp av spiral stabilisering.

Med ett giltigt certifikat får du möjligheten att: 

⇒ gå kurser för ökad kompetens

⇒ få support rörande spiral stabilisering och dina kunder

⇒ marknadsföra via externa webbplatser: spiralstabilisering.se och spiralstabilization.com

⇒ vara medlem i vår slutna Facebookgrupp Spiral Stabilisering

⇒ få access till Natural Ways och Richard Smišeks upphovsrättsskyddade material

Processen för att bli instruktör i Spiral Stabilisering

Efter varje kurs under utbildningen får du ett bevis på avklarad kurs. När du klarat steg 5 är grundnivån uppnådd och du erhåller ett utbildningsbevis. Sedan ges möjlighet för certifiering till Instruktör i spiral stabilisering under kurs 6.
Certifikatet du får är daterat och det gäller i 24 månader från det datum som certifikatet är utfärdat. Därefter behöver giltigheten förlängas för att behålla de rättigheter som ägandet av ett giltigt certifikat medför. För att förlänga giltigheten kan du: 

  • - Gå någon av kurserna 1-5 som finns i utbildningsprogrammet. Där görs en personlig kompetensbedömning. 
  • - Gå vidare i utbildningsstegen. Om du t.ex. går kurs 7 så berättigar det dig till ytterligare 24 månader.
  • - Boka 2 timmar individuell konsultationstjänst hos Natural way.

Utgånget certifikat

Om du inte önskar att förnya ditt certifikat så återkallas det efter att giltighetstiden har gått ut. Samtidigt som detta sker upphör de rättigheter du tidigare haft att instruera och lära ut Spiral Stabilisering. Se mer i avsnittet "certifiering och rättigheter" här ovanför. Om du skulle vilja gå igenom en återcertifiering så kan du göra det inom 24 månader från utgångsdatum enligt ovanstående principer. Återcertifiering som ska göras efter 24 månader att certifikatet gått ut kan endast ske genom att gå om utbildningen i sin helhet.

 

Certifieringsrocessen för att bli terapeut i Spiral Stabilisering

När du har gått den tionde och sista kursen, får du ett bevis på utbildning för avancerad nivå i spiral stabilisering. Sedan finns möjligheterför dig att certifiera dig till Terapeut i spiral stabilisering. Förutom att du behöver skriva och klara av ett prov behöver också din praktiska färdighet godkännas. Detta anpassas efter varje individs behov. Godkännande sker när en tillfredsställande praktisk färdighet bedöms ha uppnåtts. Vi har ett minikrav på att du har en godkänd basmedicinsk utbildning samt en patientskadeförsäkring innan du kan erhålla ett certifikat.
 

Hur länge är certifikatet giltigt?

Certifikatet har en giltighetstid på 24 månader från det att det har utfärdats. Du behöver då förnya certifikatet genom att delta i någon av kurserna 7-10. En bedömning görs efter kursen och vid godkännande förlängs ditt certifikat och du kan fortsätta att utöva Spiral Stabilisering som terapeut.

Om du inte skulle önska att förnya ditt certifikat återkallas det när det är utgånget. När certifikatet är utgånget upphör dina rättigheter enligt avsnittet "certifiering och rättigheter" här ovan. Om du skulle vilja ta certifikatet på nytt efter utgångsdatum så är det möjligt.  

Har du frågor om ditt certifikat och vad som gäller? Hör gärna av dig så reder vi ut alla frågetecken.

Läs mer om kurs i Spiral Stabilisering och utbildning i samma metod.