fbpx

Fortbildning i Spiral stabilisering

Fortbildningsprogrammet inom Spiral stabilisering passar dig som jobbar som terapeut inom friskvård eller sjukvård, är idrottsledare, personlig tränare, aktiv elitidrottare eller har ett allmänintresse av människokroppens funktion. Utbildningen passar dig som brinner för att hjälpa andra människor. Den passar också bra till dig som jobbar med friskvård idag och känner att du behöver en vidareutbildning och kompetensutveckling för att komma vidare. En fortbildning i Spiral stabilisering kan passa många olika sorters personer, som befinner sig på olika stadier i livet. Om du tvekar är du välkommen att kontakta mig, så hittar vi en lösning utifrån just ditt behov av utbildning och kunskap.

 

Förkunskapskrav

Det finns inga krav på förkunskaper för att få deltaga i fortbildningsprogrammet. Dock är det en fördel med bakomliggande anatomiska/fysiologiska kunskaper för att kunna tillgodogöra sig innehållet och få den kompetensutveckling som är möjlig.

 

Certifiering

Efter genomfört fortbildningsprogram, godkänt teoretiskt prov och praktisk färdighet erhålls ett certifikat som instruktör i Spiral stabilisering. Certifikat berättigar att lära ut metoden Spiral stabilisering (inom ramen för innehållet i fortbildningsprogrammet) i friskvårdande syfte (ex. träna/ instruera enskilda individer eller mindre grupper). 

Om avsikten, efter genomfört forbildningsprogram, är att certifiera sig till instruktör i Spiral stabilisering och använda kompetensen i terapeutiskt sjukvårdande syfte (d.v.s. behandling av människor), är minimikravet att man innehar en godkänd basmedicinsk utbildning samt en patientskadeförsäkring innan certifikat kan erhållas.

Har du frågor om utbildningen? Undrar du om det här är rätt vidareutbildning för dig? Kontakta mig gärna så svarar jag på dina frågor.

.