fbpx

Utbildningen i Spiral stabilisering (SPS) består av består av totalt 10 delkurser. Hela utbildningsprogrammet innehåller totalt 65 föreläsarledda timmar och en del hemstudier. Utbildningen är fördelad över totalt 10 dagar. 3 av kursstegen föregås av ett webinarium och hemstudier. De 10 olika delkurserna och webinarierna utföres i kronologisk ordning.

Kurs 1-6 utgör grundnivå och kurs 7-10 utgör avancerad nivå. 

Hur lång är SPS-utbildningen?

Den är fördelad över totalt 10 dagar. På grundnivå så är varje kurs på 5 timmar, förlagda på helger för att man ska kunna kombinera utbildningen med sitt vanliga arbete. På avancerad nivå är antal timmar per kurstillfälle 7.

Vilka förkunskaper krävs?

Grundnivå: För att gå grundnivån på utbildningen eller för att certifiera sig till instruktör så finns inga krav på förkunskaper på dig som söker.
Avancerad nivå:  På avancerad nivå är det en fördel med bakomliggande anatomiska och fysiologiska kunskaper för att kunna tillgodogöra sig utbildningens innehåll, men det är inget krav för att deltaga i utbildningen. 

Vad kostar utbildningen?

Utbildningen kostar i sin helhet 19 750 kr.

Vad ingår i SPS-utbildningens pris?

Det som ingår i priset är kurslitteratur, 1 st expander, 76 (65) timmars föreläsning, webinarier, kursdeltagarbevis.

Hur anmäler man sig?

Anmälan kan göras online via denna sida under 'Anmälan kommande kurser/utbildningssteg'. Klicka på den kurs som passar dig bäst och fyll i önskad information för att anmäla dig till kursen i Spiral stabilisering. 

Översikt SPS-utbildning

Här nedan kan du ta del av översiktlig beskrivning om varje delkurs på grundnivå och avancerad nivå i utbildningen. Kursanmälan görs genom att klicka på det datum och den kurs som du är intresserad av, på denna sidan under 'Anmälan kommande kurser/utbildningssteg'. Där ser du också vilka datum de olika kurserna hålls. Har du frågor? Kontakta mig i så fall så reder vi ut alla begrepp och funderingar. 

Kurs 1-6 Grundnivå

Övrig info: Kursdeltagarbevis delas ut efter varje genomgången kurs. Efter kurs 5 erhålls ett utbildningsbevis för grundnivå. Under kurs 6 ges möjlighet att certifiera sig till "Instruktör i Spiral Stabilisering". Att inneha ett giltigt certifikat är en kvalitetsstämpel att deltagaren "äger" kompetensen och ges rätten att lära ut spiral stabilisering inom ramen för innehållet i kurs 1 och 2, i friskvårdande syfte. Mer information om certifikat/ certifiering finner du via denna länk. Certifiering är dock inget krav för att utbilda sig vidare på avancerad nivå.

Kurs 1 (grundkurs)

Kurs 1 (grundkurs)

På den här kursen har du uppmärksamhet på dig själv och ditt eget utövande av SPS. Praktiskt övande utifrån din fysiska förmåga blandas med teoretisk genomgång av anatomi, fysiologi och olika medicinska begrepp, som underlättar förståelsen av människans funktion m.m. Oömma kläder som du rör dig ledigt i är att föredra. (1695 kr)
Kurs 2

Kurs 2

På den här kursen har du uppmärksamhet på dig själv och ditt eget utövande av SPS. Repetition från kurs 1 samt fördjupad anatomi och fysiologi. Inlärning av mer avancerade övningar. Mentala aspekter och dess medvetna/ omedvetna inverkan på människans beteendemönster och rörelsesystem. (1695 kr)
Kurs 3

Kurs 3

Uppmärksamhet på utlärning till andra. Genomgång av viktiga parametrar för in- och utlärning av metoden. Övning att instruera samt korrigera övningar. (1695 kr)
Kurs 4

Kurs 4

Uppmärksamhet på utlärning till andra. Repetition från kurs 3 samt fördjupad användande av parametrar för optimal effekt av övningarna. Skapa övningsstrategier för specifika åkommor. (1695 kr)

 

Kurs 7-10 Avancerad nivå 

Övrig info:  Kursdeltagarbevis delas ut efter varje avslutad kurs. Efter kurs nummer 10 erhålls ett utbildningsbevis för avancerad nivå. Efter kurs 10 ges också möjlighet att certifiera sig till "Terapeut i Spiral Stabilisering". Med ett giltigt certifikat som terapeut ges rätten att lära ut spiral stabilisering inom ramen för innehållet till och med kurs 5, behandla/ rehabilitera olika typer av diagnoser eller smärttillstånd i rörelsesystemet vad gäller undersökningsmetodik, behandlingsgrepp, anpassade övningar och rehabiliteringsstrategi. Här kan du läsa mer om certifikat och certifiering.

Minimikravet för att certifiera sig inom Spiral stabilisering är att man har en godkänd medicinsk utbildning motsvarande ”basmedicin”, samt en patientskadeförsäkring innan certifikat kan erhållas. Kurslitteratur ingår i certifieringen.

.