Tidsbokning Knivsta, Särstavägen 1

Här finns mina tjänster som går att boka online. Klicka på önskad tjänst och följ instruktionerna.

Besök  (550 kr)

Besök (550 kr)

Vid akut hjälp och när du endast önskar behandling och enklare rådgivning. Behandlingen kan bestå av kiropraktiska justeringar, div mjukdelstekniker och "dry needling". Tidsåtgång 30 min.
Besök  (875 kr)

Besök (875 kr)

När du vill ta ett helhetsgrepp kring din problematik. Här kombineras behandling med diskussion kring bakomliggande faktorer och du får "verktygen" för att åtgärda bakomliggande obalanser. Tidsåtgång 60 min.
Spiral stabilisering

Spiral stabilisering

Denna tjänst bokas för individuell konsultation i Spiral stabilisering. Du får lära dig smarta övningar med syfte att förbättra dina "artspecifika" fysiska förmågor som ex. gång/ löpning. Används med fördel som rehabilitering av många olika diagnoser, skadeförebyggande, prestationshöjande och friskvårdande. Tidsåtgång 75 min (1495 kr).
Löpanalys EMG

Löpanalys EMG

Passar både elitlöpare och nybörjare. Jag analyserar din aktuella rörelse-/ koordinationsförmåga utifrån perspektivet "löpning med optimal spiral stabilisering" med hjälp av bl.a. trådlösa elektromyografiska sensorer. Analysen lägger grunden för en riktad strategi med övningar och löptekniska tips för att du ska kunna nå dina mål med löpningen. Analysen görs på löpband Tidsåtgång 90 min (2295 kr).