Välkommen till Natural ways onlinekurser! 


Har du redan köpt en kurs och ska logga in?  

1. "logga in" högst upp på denna sida

2. "öppna" därefter kursen

 

På den här sidan finner du alla aktuella kurser i Spiral stabilisering. För närvarande finns 2 kategorier kurser att ta del av.

 

1. Onlinekurs SPS (enskilt bruk)

Denna kurs är för dig som, för eget bruk, vill träna spiral stabilisering i syfte att må-/ fungera bättre eller komma till rätta med ett kroppsligt besvär. Läs mer om kursen i "kurslistan" för att ta del av kursens omfattning, syfte, upplägg, innehåll m.m.

 

2. Fortbildningsprogram SPS

Här ges du möjlighet att utbilda dig inom konceptet spiral stabilisering. Min intention med detta fortbildningsprogram är att alla deltagare ska, utifrån sin bakgrundskompetens, kunna lära sig "äga" perspektivet och förståelsen för konceptet Spiral stabilisering samt hur det kan användas. Jag har därför skapat ett ”kursprogram” bestående av 3 delar (GrundmodulIntegreringsmodul och Praktisk modul), där du kan ta del av konceptets innehåll så att det passar dig och din verksamhet.

Grundmodul – I den här onlinekursen får du ta del av de teoretiska/ praktiska grunderna i SPS. För vissa räcker detta steg för att kunna implementera delar av/ hela kompetensen i sin befintliga verksamhet. Läs mer här om kursens innehåll, upplägg, pris m.m.

 Integreringsmodul – I den här onlinekursen får du hjälp/ tips med strategier för hur du applicerar SPS mot diverse diagnoser, patient-/ kundkategorier m.m.

 Praktisk modul – En 2-dagars workshop hos Naturalway i Knivsta med fokus på ditt egna praktiska övande samt utlärning till andra. 

 

   Efter genomgången Grundmodul är du kvalificerad att genomföra Integreringsmodulen och/eller Praktiska modulen utefter behov.

   Önskar du certifiera dig till Instruktör i SPS behöver du genomföra Integreringsmodulen före den Praktiska modulen.

   Certifieringen sker efter genomgången Praktisk modul.

 

Läs mer om omfattning, upplägg, innehåll m.m. för respektive kursmodul i "kurslistan"

 

 

 

Kurslista

Onlinekurs SPS (enskilt bruk)

Kategori: Spiral stabilisering
Författare: Magnus Fredriksson
På den här onlinekursen i spiral stabilisering får du lära dig massor av praktiska övningar och teorierna bakom detta fantastiska tillvägagångssätt att trimma/ återskapa kroppens naturliga rörelsemönster. Kursen är upplagd och planerad att passa alla människor, utan förkunskaper. Läs mer om kursens syfte, innehåll m.m. via "kurstiteln".

eLearning software by JoomlaLMS
Copyright © 2006 - 2022