Särstavägen 1, 74140 Knivsta 018341919
Slide
Onlinekurser
..som gör skillnad

Slide

Fortbildning SPS grundkurs

Berika din befintliga kompetensbas med SPS

Här ges du möjlighet att utbilda dig inom konceptet spiral stabilisering. Min intention med detta fortbildningsprogram är att alla deltagare ska, utifrån sin bakgrundskompetens, kunna lära sig "äga" perspektivet och förståelsen för konceptet Spiral stabilisering samt hur det används inom ramen för friskvård, rehabilitering och prestationsidrott.
Att träna SPS är att träna upp och bibehålla hjärnans möjligheter att stabilisera kroppen i både statisk belastning och under dynamiska rörelser. I praktiken innebär det att träningen skapar bättre kroppshållning, bättre rörlighet och koordination, skonsam effektiv gång & löpning m.m. Träningen skapar med andra ord grundförutsättning för effektiv läkning av skadade/ överbelastade strukturer och förebygger därmed även överbelastningar m.m. All grundkunskap får du ta del av i grundkursen. För den som önskar mer hjälp att integrera konceptet i sin verksamhet, kan efter genomgången grundkurs, genomföra "Integreringskursen" i SPS.

Grundkurs fortbildning SPS

I den här grundkursen får du lära dig grunderna i Spiral stabilisering. Du får lära dig vetenskapen bakom teorierna och de praktiska övningarna, för att kunna applicera konceptet på dig själv, dina kunder och patienter eller idrottare. Kursen är helt onlinebaserad.