Den korta beskrivningen av mitt koncept är att jag försöker hjälpa människor att kunna fungera på det sättet arten människan är naturligt skapt/ anpassad för och allt vad det innebär. Jag behandlar för att skapa förutsättningar, utbildar till ökad förståelse och coachar till förändring, att du som kund sedan kan ta vid och fortsätta arbetet till att nå ditt önskade mål.

Homo Sapiens är så mycket mer än den fysiska kroppen, men vissa fysiska egenskaper är extra värdefulla att värna om och försöka bibehålla livet ut. Att säkerställa förmågan till förflyttning på två ben på det sätt arten är skapt/ anpassad för ger massor av gratis funktion "på köpet" i hela kroppen alla dess system. 

Anpassat intag av födoämnen till rådande behov, balans mellan fysisk/ mental belastning och återhämtning, tillfredsställelse av drifter och behov är andra exempel på delar som är minst lika viktiga att ta hänsyn till för att den fysiska kroppen ska fungera och hela människan "må bra".

Klicka här eller på bilden nedan för en fördjupad presentation av konceptet.