Särstavägen 1, 74140 Knivsta 018341919
Slide
..den naturliga vägen till funktion & hälsa
Slide
..den naturliga vägen till funktion & hälsa

Diskbråck

När en disk mellan kotorna i ryggen drabbas av långvarig felbelastning eller överbelastning kan den irriteras och svullna upp eller ibland gå sönder. Beroende på hur mycket irriterad disken blir eller på vilket sätt den går sönder kan benämningen på dess tillstånd variera. Diskbråck är en beskrivning av att diskens ytterhölje gått sönder. Diskens innehåll ges då möjlighet att pressas ut genom höljet och åsamka stort lidande. Diskbråck kan förekomma på alla nivåer i ryggen, men vanligast är det att ha diskbråck i nedre ländryggen och/eller i nedre halsryggen. Om inte ett akut trauma är den direkt bakomliggande orsaken till skadan är ett förändrat rörelsemönster hos individen ofta den huvudsakliga anledningen till varför man fått diskbråck i nacken eller ryggen.

 

Diskbråck övningar & behandling

Felaktigt eller för stort rörelseuttag på det aktuella området i kombination med förhöjd kompression från vertikal muskelöverbelastning, bidrar till att slitaget går snabbare än möjlighet till läkning. Lösningen på denna diagnos enligt metoden SPS – Spiral Stabilisering, går ut på att med mjukdelsbehandling släppa på anspänning från vertikala muskler och samtidigt starta en process där graden av belastning från spirala muskelkedjor överbryggar den vertikala. Ju effektivare användning av spirala muskelkedjor desto effektivare avlastning av överbelastade skadade diskar uppnås och diskarna kommer ges möjlighet att läka under optimala förutsättningar. Här nedan visas exempel på den unika uppåtgående kraften SPS-övningar genererar samt hur behandling och övningar kan se ut för diagnosen diskbråck.

Har du ryggproblem men osäker på om det är diskbråck eller inte? Boka behandling eller konsultation hos mig så hjälper jag dig!

Slide

Metafor för hur den uppåtgående kraften genereras

PlayPlay

Uppåtgående kraften tränas upp med specifika övningar

Slide
Passiv utsträckning av muskel Iliocostalis genom traktionsmobilisering
Aktiv utsträckning av bl.a. muskel Iliocostalis via aktivering av spirala muskelkedjor
Aktiv utsträckning av bl.a. muskel Iliocostalis via aktivering av spirala muskelkedjor