Särstavägen 1, 74140 Knivsta 018341919
Slide
..den naturliga vägen till funktion & hälsa
Slide
..den naturliga vägen till funktion & hälsa

Hur jag hjälper dig med friskvård och hälsa

Vad är friskhet? Vad är friskvård? Är att känna sig frisk och vara frisk samma sak? Beroende på vem som frågas så kommer svaren variera gällande friskhet. Begreppet används ofta men vad består friskhet av? Jag tror att friskhet är individuellt, men för mig innehåller friskhet inte bara frånvaro av sjukdom. Det handlar även om helheten inom friskvård och hälsa. "Att regelbundet tillfredsställa sina artspecifika grundläggande biologiska behov" är min definition av friskhet. Mer konkret innebär det att äta den typ av föda och rörelsestimulera kroppen utifrån vad vi människor är anpassade för. Härtill kontinuerligt anpassa återhämtningsdos (d.v.s. vila/sova/meditera etc..), skapa bästa förutsättningar för fortplantning m.m.

Slide

Då människan är ett flockdjur behövs ofta sociala sammanhang säkerställas för att vi ska känna trygghet, lugn, meningsfullhet mm. Vi är komplexa varelser och friskhet upplevs och värderas subjektivt individuellt men friskhetsgraden bottnar, enligt mig, i hur väl vi lyckas underhålla våra artspecifika förmågor och behov genom livet.    

Jag vill hjälpa dig med friskvård och att bli friskare eller behålla din friskhet. Mitt bidrag till friskvård är att med mina behandlingar, träningsstrategier, tips om kosthållning m.m. skapa goda förutsättningar för att du ska kunna använda din kropp till vad den är ämnad för.
Jag vill inspirera och vägleda dig till att göra bra val för att balansen mellan belastning och återhämtning blir så bra som möjligt, oavsett vad belastningen består av. Boka gärna en 60-minuters konsultation för behandling och rådgivning, kanske gå en kurs i Spiral stabilisering eller lär dig löpning med optimal teknik utifrån dina förutsättningar och med hjälp av min löpanalys.

Slide

Behandling/ konsultation 30 min
(650 kr)

Vid akut hjälp och när du endast önskar behandling och enklare rådgivning. Behandlingen kan bestå av kiropraktiska justeringar, div mjukdelstekniker och "dry needling".

Behandling/ konsultation 60 min
(1150 kr)

När du vill ta ett helhetsgrepp kring din problematik. Här kombineras behandling med diskussion kring bakomliggande faktorer och du får "verktygen" för att åtgärda bakomliggande problem.

Spiral stabilisering 75 min
(1695 kr)

Denna tjänst bokas för individuell konsultation i Spiral stabilisering. Du får lära dig smarta övningar med syfte att förbättra dina "artspecifika" fysiska förmågor som ex. gång/ löpning. Används med fördel som rehabilitering av många olika diagnoser, skadeförebyggande, prestationshöjande och friskvårdande.

Löpanalys 60 min (1495 kr)

Passar både elitlöpare och nybörjare. Jag analyserar din aktuella rörelse-/ koordinationsförmåga utifrån perspektivet "löpning med optimal spiral stabilisering". Analysen lägger grunden för en riktad strategi med övningar och löptekniska tips för att du ska kunna nå dina personliga mål med löpningen. Analysen görs på löpband.

Videomöte 30 min (650 kr)

Koppla upp dig för ett videomöte med mig. Jag erbjuder rådgivning hur du kan hjälpa dig själv för diverse olika akuta och kroniska besvär. Du kan få träningstips, demonstration av diverse övningar m.m. Kort och gott erhålla expertishjälp inom mänsklig funktion, hälsa och träning. Mer information angående betalning och uppkoppling till mötet får du när du bokar din tid.

Hitta till mottagningen