Särstavägen 1, 74140 Knivsta 018341919
Slide
Onlinekurser
..som gör skillnad

Slide

Fortbildning SPS integreringskurs

Berika din befintliga kompetensbas med SPS

I denna kurs ger jag tips kring integrering i befintlig verksamhet och ger exempel på hur jag tänker och använder konceptet rent praktiskt och pedagogiskt. Då alla har olika erfarenhet inom ramen för rehabilitering, träningslära, kund- och patientbemötande m.m. kan var och en snappa upp tips och diverse pedagogiska "godbitar" som passar. Kursen är även upplagd för att bredda/ fördjupa förståelsen om hur bl.a. livsstilsmönster påverkar samt ger upphov till diverse störningar i rörelsesystemet.

Integreringskurs fortbildning SPS

I den här onlinekursen får du hjälp/ tips med strategier för hur du teoretiskt och praktiskt kan applicera SPS mot diverse diagnoser, patient-/ kundkategorier. Du får tips kring hur du biomekaniskt kan analysera vanliga förvärvade obalanser i kroppen, hur du kan lägga upp specifika rehabiliteringsplaner och skapa generella träningsprogram m.m. Access till kursen ges efter genomgången grundkurs.