Särstavägen 1, 74140 Knivsta 018341919
Slide
..den naturliga vägen till funktion & hälsa
Slide
..den naturliga vägen till funktion & hälsa

Prova på övningar Spiral stabilisering

Här följer några exempel på övningar i Spiral stabilisering. Alla övningar har ett ID-namn. Vissa övningar har även ett eller fler "+" som tillägg, vilket innebär att ju fler "+" övningen har desto mer rörelse-/koordinationsförmåga krävs för att få maximal önskad effekt av övningen.

Alla övningar syftar till att stimulera och träna in korrekta stereotypa rörelseuttag. Antingen i specifika kroppsdelar och/eller hela kroppen.

Övningarna skapar bättre rörlighet och koordination vilket lägger grunden för effektivare kraftuttag. Beroende på vilka obalanser du har i din kropp är vissa övningar mer effektiva än andra. Jag har samlat ett axplock av övningar med olika svårighetsgrad samt 3 träningsprogram som du kan följa med i. Två av passen innehåller enklare basövningar medans ett är lite mer krävande.

Slide
Enklare basövningar som är bra för att lära sig att centrera kroppen
(d.v.s. linjera kroppen in i en, för att sitta stå gå och springa, optimal utgångsposition).
PlayPlay
PlayPlay
PlayPlay
PlayPlay
PlayPlay
PlayPlay
Lite mer krävande övningar som går ut på att förbättra rörelseförmågan i bäckengördeln/ skuldergördeln med samtidig centrering av övriga kroppsdelar.
PlayPlay
PlayPlay
PlayPlay
PlayPlay
PlayPlay
PlayPlay
Avancerade övningar som kräver god kroppskontroll och rörelseförmåga.
PlayPlay
PlayPlay
PlayPlay
Prova gärna dessa träningsprogram. De 2 baspassen är på vardera 5 min medans koordinationspasset är på ca 15 min. Använd någon form av gummiexpander med lätt motstånd och fäst fast det i "navelhöjd".
PlayPlay
PlayPlay
PlayPlay