Särstavägen 1, 74140 Knivsta 018341919
Slide
..den naturliga vägen till funktion & hälsa
Slide
..den naturliga vägen till funktion & hälsa

Vad är spiral stabilisering?

Spiral stabilisering (SPS) är en tränings-/ behandlingsmetod som används på människan främst för att återställa diverse obalanser som finns i kroppen t ex en diagnos av något slag. Metoden används även för att förbättra prestationsförmågan, men kanske viktigaste anledningen till att använda spiral stabilisering som metod är att bidra till ett friskare och mer funktionellt liv.

Metoden Spiral stabilisering beskriver bl.a:

hur kroppens rörelsesystem är uppbyggt och hur kroppen fungerar när den används optimalt.

vad som inträffar när kroppen inte används på ett artspecifikt naturligt sätt.

hur kroppen adapterar till för mycket eller för lite av viss belastning.

hur individanpassad mjukdelsbehandling och träning med bl.a gummiexpanders, kan hjälpa de flesta, oavsett deras utgångspunkt.

Vad är så unikt med spiral stabilisering?

Det världsunika med spiral stabilisering är den uppåtgående kraften (se videoexempel här på sidan), som kan genereras i kroppen med hjälp av specifik muskelaktivering. Alla människor har nytta av att regelbundet belasta, i form av att träna, kroppens kapacitet till spiral stabilisering. I stort sett alla mina patienter, oavsett sökorsak, har olika grader av funktionsnedsättningar i sin förmåga till spiral stabilisering. Detta visar sig ofta också vara själva huvudorsaken till problemen.

Slide

Metafor för hur den uppåtgående kraften genereras

PlayPlay

Uppåtgående kraften tränas upp med specifika övningar

Idag är metoden mest känd för behandling av idiopatisk skolios och diskbråck, men potentialen är mycket större än så då metoden är applicerbar på de flesta diagnoser kopplade till kroppens rörelsesystem. Den inbegriper även ett intressant perspektiv på hur alla kroppsdelar tillsammans engageras på ett optimalt sätt när man rör sig genom exempelvis gång, eller genom löpträning.

 

Spiral stabilisering i dagens samhälle

Idag lever människor generellt med en alldeles för hög aktivering av det vertikala muskelsystemet. Det betyder att det naturligt leder till för korta och stela vertikala muskler, detta leder i sin tur till att kroppens naturliga förflyttningsförmåga hämmas. Genom detta mönster omprogrammerar hjärnan att styra kroppen på ett onaturligt sätt vilket kan bidra till skador, slitage och överbelastning.

 

Spiral stabilisering för framtiden

Att informera och upplysa människor och sedan applicera metoden spiral stabilisering och hela dess innebörd, har hittills förändrat många människors liv till det bättre. Blickar vi framåt så kommer det att hjälpa många människor som idag lider av smärta, värk och att inte kunna röra sig obehindrat. Spiral stabilisering kommer att ändra på människors belastningsmönster så att de rör sig i riktning mot en mer naturligt fungerande kropp. Det innebär långsiktigt att människor på egen hand kan hålla sig mer friska och må bättre. För många innebär spiral stabilisering även en väg tillbaka till idrottskarriären eller yrkeslivet.

 

Spiral stabilisering går att applicera på olika sätt

Då metoden beskriver och appliceras för att träna upp artspecifika mänskliga funktioner kan den metoden kallas rehabiliterande, prestationshöjande och friskvårdande.

Slide

Några exempel på alla diagnoser jag behandlar/ rehabiliterar.

Här finns information kring mina strategier för prestationsidrottare.

Friskvårdande behandling och träning som främjar naturlig funktion.