Särstavägen 1, 74140 Knivsta 018341919
Slide
..den naturliga vägen till funktion & hälsa
Slide
..den naturliga vägen till funktion & hälsa

Behandling & rehabilitering idrottsskador

Många idrottare pressar sina kroppar till det yttersta. Vissa har diverse obalanser i kroppen redan innan idrottskarriären som begränsar möjligheterna till prestationsmässig utveckling. Andra stöter på överbelastningsskador under karriärens gång, vilket bromsar upp utvecklingen och i värsta fall tvingar utövaren att sluta. Att överbelasta kroppen och ibland ensidigt skapar som regel stora obalanser i kroppens rörelsesystem. De flesta idrotter har en övervägande dosering av vertikal muskelbelastning vilket skapar stelheter, koordinationsnedsättningar och ineffektiva muskler.

Har du smärta och värk på grund av akut överbelastning?

Har du ett efterhängset problem som hämmar ditt utövande?


Olyckan kan vara framme och ge diverse vävnadsskador. Dock är förvärvade ensidiga felbelastningar det överlägsna orsaken till plötsligt isättande skador inom idrotten. Jag omhändertar alla typer av akuta skador inom idrottsvärlden. På avstånd via videomöten kan rådgivning ske och på mottagningen erhåller du relevant behandling för att underlätta läkning, vidare ges du, vid behov rehabiliterande övningar för både det korta respektive långa perspektivet. Min målsättning är att du ska återfå korrekt koordination av dina rörelser samt erhålla relevant styrka och rörlighet.

Slide
Slide

Behandling/ konsultation 30 min
(650 kr)

Vid akut hjälp och när du endast önskar behandling och enklare rådgivning. Behandlingen kan bestå av kiropraktiska justeringar, div mjukdelstekniker och "dry needling".

Behandling/ konsultation 60 min
(1150 kr)

När du vill ta ett helhetsgrepp kring din problematik. Här kombineras behandling med diskussion kring bakomliggande faktorer och du får "verktygen" för att åtgärda bakomliggande problem.

Spiral stabilisering 75 min
(1695 kr)

Denna tjänst bokas för individuell konsultation i Spiral stabilisering. Du får lära dig smarta övningar med syfte att förbättra dina "artspecifika" fysiska förmågor som ex. gång/ löpning. Används med fördel som rehabilitering av många olika diagnoser, skadeförebyggande, prestationshöjande och friskvårdande.

Löpanalys 60 min (1495 kr)

Passar både elitlöpare och nybörjare. Jag analyserar din aktuella rörelse-/ koordinationsförmåga utifrån perspektivet "löpning med optimal spiral stabilisering". Analysen lägger grunden för en riktad strategi med övningar och löptekniska tips för att du ska kunna nå dina personliga mål med löpningen. Analysen görs på löpband.

Videomöte 30 min (650 kr)

Koppla upp dig för ett videomöte med mig. Jag erbjuder rådgivning hur du kan hjälpa dig själv för diverse olika akuta och kroniska besvär. Du kan få träningstips, demonstration av diverse övningar m.m. Kort och gott erhålla expertishjälp inom mänsklig funktion, hälsa och träning. Mer information angående betalning och uppkoppling till mötet får du när du bokar din tid.

Hitta till mottagningen