Särstavägen 1, 74140 Knivsta 018341919
Slide
Onlinekurser
..som gör skillnad

Slide

Rygg & höftbesvär

Behöver du hjälp?

Lär dig att hjälpa dig själv, här och nu samt för framtiden

I mina kurser får du lära dig förstå varför diverse problem eller smärttillstånd från olika kroppsdelar uppstår. Många har besvär från kroppsdelarna rygg och/ eller höfter. Oavsett vilken del som besvärar hänger dem funktionellt ihop med varandra och med resten av kroppen. Du får lära strategin till en väg tillbaka till bestående förbättrad funktion, mindre smärta och mer rörlighet. Jag ger dig kunskapen och verktygen, du gör jobbet!

Onlinekurs ländrygg & höft (bäckengördel)

Den här kursen riktar sig till dig med besvär från den kroppsregion som kallas bäckengördeln. Det kan vara diverse besvär från ryggens nedre del, höfter/ ben, sätesområde m.m. Vanliga diagnoser kursen riktas mot är Diskbråck, Artros, Ryggskott, Lumbago-Ischias, Löparknä, Trochanterit m.m.

Slide

Nacke & axelbesvär

Behöver du hjälp?

Lär dig att hjälpa dig själv, här och nu samt för framtiden

I mina kurser får du lära dig förstå varför diverse problem eller smärttillstånd från olika kroppsdelar uppstår. Många har besvär från kroppsdelarna nacke och/ eller axlar. Oavsett vilken del som besvärar hänger dem funktionellt ihop med varandra och med resten av kroppen. Du får lära strategin till en väg tillbaka till bestående förbättrad funktion, mindre smärta och mer rörlighet. Jag ger dig kunskapen och verktygen, du gör jobbet!

Onlinekurs nacke & axlar (skuldergördel)

Den här kursen riktar sig till dig med besvär från den kroppsregion som kallas skuldergördeln. Det kan vara diverse besvär med axel/ arm, nacke, mellan skulderbladen m.m. Vanliga diagnoser kursen riktas mot är diskbråck, impingement (axel), spänningshuvudvärk, golf- och tennisarmbåge m.m.

Slide

Spiralstabilisering

Lär dig träna Spiralstabilisering, för din egen skull eller lär ut till andra

Att träna utifrån detta koncept kan ha olika syften. Bli av med t.ex. ett efterhängset rygg-/ nackproblem, förbättra kroppshållningen, eller kanske förbättra balansen eller ett löpsteg. Möjlighetena är många då syftet är att träna upp funktionen i hela kroppen. Jag erbjuder 2 kategorier onlinekurser i konceptet spiralstabilisering. Dels för dig som vill lära dig för eget bruk, men också för dig som önskar lära ut till andra.

Lär dig SPS (enskilt bruk)

På den här kursen i spiralstabilisering (SPS) får du de praktiska och teoretiska verktygen, för att hemma, på egen hand, "träna" upp förutsättningarna din kropp behöver för att fungera här och nu, samt för framtiden. Förbättra din rörlighet, balans, koordination och hållning.

Fortbildningsprogram SPS

Här ges du möjlighet att utbilda dig inom konceptet spiralstabilisering. Du får lära dig rörelseapparatens funktion ur ett unikt helhetsperspektiv med strategier för att hjälpa människor med, vanligt förekommande, akuta/ kroniska besvär från hela rörelseapparaten.

Slide

SPS-fortbildning

Bredda/ fördjupa din befintliga kompetensbas med unika konceptet Spiralstabilisering

Den mänskliga rörelseapparaten styrs och kontrolleras av nedärvda "rörelseprogram" som hjärnan använder sig av för att kroppens olika delar ska kunna förflyttas i förhållande till varandra på ett skonsamt och effektivt sätt. Hjärnan samkoordinerar muskler, som bl.a. ingår i spirala- och vertikala muskelsystem, så att tryck- och rörelsefördelning kan ske på rätt ställen i rätt omfattning utifrån den mänskliga kroppens anatomi. Nedärvda reflexer bidrar till att olika muskelsystem kan aktiveras och andra samtidigt inaktiveras (hämmas) för att genomföra artspecifika rörelser.

Den moderna människans livsstil påtvingar dock en överstimulans av det vertikala muskelsystemet och reflexmässig hämning av det spirala, vilket leder till bestående biomekaniska förändringar i form av rörelsebegränsningar i vissa delar av kroppen och kompensatoriska överrörligheter i andra, vilket påtvingar bl.a. immunsystemet till överaktivitet och olika biokemiska förändringar.
Dessa förvärvade obalanser leder till diverse funktionsstörningar och smärttillstånd och etiketteras så småningom som "diagnoser". I den här fortbildningen får du lära dig hur allt hänger ihop, hur dessa obalanser uppstår, kan behandlas och återställas med riktad träning. Fortbildningsprogrammet består av en grundkurs samt en integreringskurs.

Arbetar du som terapeut i någon form och hjälper kunder att fungera bättre med hjälp av behandlingar, rehabträning, livsstilsrådgivning m.m?

Har du ett brinnande intresse av kroppens rörelsefysiologi och hur olika belastningsrelaterade diagnoser uppstår och påverkar kroppen?

Vill du kunna erbjuda dina kunder en unik tjänst där du ställer en "logisk" diagnos som styr valen av rehab-/ träningsövningar samt tillhörande rådgivning, oavsett kundkategori, allt från ung till gammal, inaktiv till elitidrottare?

Grundkurs fortbildning SPS

I den här grundkursen får du lära dig grunderna i Spiral stabilisering. Du får lära dig vetenskapen bakom teorierna och de praktiska övningarna, för att kunna applicera konceptet på dig själv, dina kunder och patienter eller idrottare. Kursen är helt onlinebaserad.

Integreringskurs fortbildning SPS

I den här kursen får du bland annat lära dig SPS-konceptets strategier mot några utvalda diagnoser och hur du utvärderar funktionell status. Du får tips kring hur du biomekaniskt kan analysera vanliga förvärvade obalanser i kroppen m.m. Kursen är helt onlinebaserad.