Särstavägen 1, 74140 Knivsta 018341919
Slide
..den naturliga vägen till funktion & hälsa
Slide
..den naturliga vägen till funktion & hälsa

Slide

SPS-fortbildning

Bredda/ fördjupa din befintliga kompetensbas med unika konceptet Spiralstabilisering

Den mänskliga rörelseapparaten styrs och kontrolleras av nedärvda "rörelseprogram" som hjärnan använder sig av för att kroppens olika delar ska kunna förflyttas i förhållande till varandra på ett skonsamt och effektivt sätt. Hjärnan samkoordinerar muskler, som bl.a. ingår i spirala- och vertikala muskelsystem, så att tryck- och rörelsefördelning kan ske på rätt ställen i rätt omfattning utifrån den mänskliga kroppens anatomi. Nedärvda reflexer bidrar till att olika muskelsystem kan aktiveras och andra samtidigt inaktiveras (hämmas) för att genomföra artspecifika rörelser.

Den moderna människans livsstil påtvingar dock en överstimulans av det vertikala muskelsystemet och reflexmässig hämning av det spirala, vilket leder till bestående biomekaniska förändringar i form av rörelsebegränsningar i vissa delar av kroppen och kompensatoriska överrörligheter i andra, vilket påtvingar bl.a. immunsystemet till överaktivitet och olika biokemiska förändringar.
Dessa förvärvade obalanser leder till diverse funktionsstörningar och smärttillstånd och etiketteras så småningom som "diagnoser". I den här fortbildningen får du lära dig hur allt hänger ihop, hur dessa obalanser uppstår, kan behandlas och återställas med riktad träning. Fortbildningsprogrammet består av en grundkurs samt en integreringskurs.

Arbetar du som terapeut i någon form och hjälper kunder att fungera bättre med hjälp av behandlingar, rehabträning, livsstilsrådgivning m.m?

Har du ett brinnande intresse av kroppens rörelsefysiologi och hur olika belastningsrelaterade diagnoser uppstår och påverkar kroppen?

Vill du kunna erbjuda dina kunder en unik tjänst där du ställer en "logisk" diagnos som styr valen av rehab-/ träningsövningar samt tillhörande rådgivning, oavsett kundkategori, allt från ung till gammal, inaktiv till elitidrottare?

Grundkurs fortbildning SPS

I den här grundkursen får du lära dig grunderna i Spiral stabilisering. Du får lära dig vetenskapen bakom teorierna och de praktiska övningarna, för att kunna applicera konceptet på dig själv, dina kunder och patienter eller idrottare. Kursen är helt onlinebaserad.

Integreringskurs fortbildning SPS

I den här kursen får du bland annat lära dig SPS-konceptets strategier mot några utvalda diagnoser och hur du utvärderar funktionell status. Du får tips kring hur du biomekaniskt kan analysera vanliga förvärvade obalanser i kroppen m.m. Kursen är helt onlinebaserad.