Särstavägen 1, 74140 Knivsta 018341919
Slide
..den naturliga vägen till funktion & hälsa
Slide
..den naturliga vägen till funktion & hälsa
Slide

Välkommen till Natural Way & mig
Magnus Fredriksson

Jag har hjälpt människor att hjälpa sig själva i drygt 25 år. Min unika sammansättning av kompetenser är formad av många års studier med inriktning på hur och varför människan ser ut och agerar som den gör. Vad är kroppen naturligt anpassad för? Vad finns det för begränsningar? Vilka är dina begränsningar?

Slide

Välkommen till Natural Way!

Magnus Fredriksson
Leg. kiropraktor

Jag har hjälpt människor att hjälpa sig själva i drygt 25 år. Min unika sammansättning av kompetenser är formad av många års studier med inriktning på hur och varför människan ser ut och agerar som den gör. Vad är kroppen naturligt anpassad för? Vad finns det för begränsningar? Vilka är dina begränsningar?

Slide

Specialist på helhetsfunktion & hälsa

Som kiropraktor hjälper jag dig med behandling av dina akuta och/ eller mer långvariga besvär samt ger dig tillhörande tips och kunskapsverktyg anpassade efter dina förutsättningar och önskemål. Som specialist på helhetsfunktion kan jag behandla/ rehabilitera kroppens hela rörelsesystem, från topp till tå.

Slide

Önskar du en kiropraktisk behandling, konsultation om hur du kan må & fungera bättre på lång sikt, lära dig SPS eller vill lära effektiv & skadefri löpning?

Läs mer om perspektiven/ strategierna jag utgår från när det kommer till behandling och rehabilitering kring vissa utvalda diagnoser/ problem.

Människans konstruktion är "anpassad" för att gå och springa på ett artspecifikt sätt. Lär dig använda din kropp på ett optimalt sätt.

Slide

Spiral stabilisering (SPS)

SPS är ett tränings- och rehabiliteringskoncept som syftar till att träna upp och bibehålla kroppens medfödda rörelseförmågor. De fysiska övningarna genererar förbättrad rörlighet, koordination och kroppskontroll. Allt från små rörelser i enskilda kroppsdelar till stora rörelsemönster som gång, löpning, krypa, kasta, dra etc. Jag erbjuder behandling, kurser, utbildning och föreläsningar i SPS

Slide

Specialist på helhetsfunktion & hälsa

Som kiropraktor hjälper jag dig med behandling av dina akuta och/ eller mer långvariga besvär samt ger dig tillhörande tips och kunskapsverktyg anpassade efter dina förutsättningar och önskemål. Som specialist på helhetsfunktion kan jag behandla/ rehabilitera kroppens hela rörelsesystem, från topp till tå.

Slide

Spiral stabilisering (SPS)

SPS är ett tränings- och rehabiliteringskoncept som syftar till att träna upp och bibehålla kroppens medfödda rörelseförmågor. De fysiska övningarna genererar förbättrad rörlighet, koordination och kroppskontroll. Allt från små rörelser i enskilda kroppsdelar till stora rörelsemönster som gång, löpning, krypa, kasta, dra etc. Jag erbjuder behandling, kurser, utbildning och föreläsningar i SPS

Hallux valgus - Plantar fasciit eller Hälsporre?

Diagnoser på nedre extremiteter som Hallux valgus, Plantar fasciit m.m. är en logisk anpassning av kroppen till en belastning med förhöjd vertikal belastning, som uttrycker sig bland annat i foten. I regel är det inte fel på foten från början, utan foten får ta smällen för den felaktiga belastningsbild som kommer ovanifrån. Ibland orsakas och förvärras dessa tillstånd av direkta skador. Oavsett anledning till diagnoserna är rehabiliteringsstrategin relativt enkel.

 

Har du Plantar fasciit eller Hälsporre?

Plantar fasciit och hälsporre är diagnoser som bör likställas med varandra. Det är ofta samma funktionella störning som ligger till grund för diagnoserna. Skillnaden är att hälsporre uppstår efter att grundproblemen tillåtits pågå längre tid. Förenklat löser man de bakomliggande orsakerna genom att lära sig träna upp kroppens helhetsstötdämpning med bl.a. hjälp av SPS-övningar kombinerat med lokalbehandling av foten, samt att lära sig belasta foten på ett naturligt sätt. Boka en tid hos mig så hjälper jag dig på vägen..


Hallux valgus behandling och hjälpmedel

Målet är att, som för de flesta diagnoser, skapa förutsättningar och gradvis anpassa individen till artspecifik korrekt belastning på hela kroppen under stillastående och förflyttning vid Hallux valgus-problem. Ortoser, skoinlägg m.m. kan ibland användas parallellt under rehabiliteringen men bör gradvis fasas ut allt eftersom den spirala stabiliseringsfunktionen tränas upp.

Slide
Vertikal belastning på foten
Korrekt spiral stabilisering av foten
Spiral stabiliseringskedja stabiliserar foten