fbpx


Har du ont i axeln eller skuldran? Exempel på diagnoser från skuldra och axel kan vara Frozen shoulder som också kallas adhesiv kapsulit eller frusen skuldra. Och Impingement (inklämning av subakromiala utrymmet) eller Infra-/ supraspinatustendiniter m.m.

Dessa diagnoser har ofta, i grunden, en gemensam obalans som orsakar någon eller några av besvären. Obalanser som skapas i det alldagliga livet (arbete, idrott eller skadetillfällen). Relativt enkla att lösa med metoden SPS – spiral stabilisering - men kräver tålamod och tid för återställande av funktionen.


Behandling Frozen shoulder


Här nedan kan du se exempel på behandlingsgrepp och övningar mot diagnoserna frozen shoulder, frusen skuldra, adhesiv kapsulit m fl som nämns ovan. Behandling och övningar med hjälp av spiral stabilisering kan ta lite tid men är inte så avancerade. Har du frågor och vill läsa mer om spiral stabilisering? Du är välkommen att kontakta mig för konsultation eller tidsbokning och behandling av frozen shoulder och när du har ont i axeln..