Särstavägen 1, 74140 Knivsta 018341919
Slide
..den naturliga vägen till funktion & hälsa
Slide
..den naturliga vägen till funktion & hälsa

Grundaren av Spiral stabilisering

Dr. Richard Smisek är grundaren av metoden Spiral stabilisering (SPS), tidigare SM-System. Han tillhör en tjeckisk generation som haft stor betydelse för förståelsen hur människokroppen fungerar samt utvecklandet av flertalet behandlings- och rehabiliteringskoncept.

Richard har en idrottslig bakgrund som 10-kampare och under sin tid som läkarstudent började han mer och mer intressera sig för hur han använde sin kropp i de olika kastgrenarna. Efter år av studerande hur kroppens uppbyggnad ser ut samt hänsynstagande till de rådande "biologiska lagar" har RS identifierat hur rörelser i kroppen tas ut genom "muskelkedjor", som i sin tur ingår i muskelsystem. Muskelsystemen och tillhörande bindväv, brosk, ben m.m. bildar "kraftöverföringsvägar", som på ett sofistikerat sätt kan hålla människan på 2 ben i upprätt position, stillastående och i rörelse. Som 2-bening behöver människan klara av belastning från gravitationen på ett annorlunda sätt än andra däggdjursarter, vilket metoden på en världsunikt sätt beskriver.

Utifrån dessa teorier började Richard se mönster hos människor med diverse diagnoser som han kunde härleda till obalanser i specifika muskelsystem. Under ca 40 år har han konstant utvecklat metoden till vad den är idag och förutom sitt egna rehabiliteringscenter i Prag, reser han och hans utbildningsstab världen runt och sprider kunskapen vidare.

Slide